Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
 
Waluty
Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu www.rzymskiezakupy.pl

 

 

Ochrona danych osobowych

Firma J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb ul. Nadrzeczna 29 06-400 Ciechanów właściciel sklepu : www.rzymskiezakupy.pl  NIP 5661019625 informuje, że powierzyła firmie Home.pl na podstawie zawartej umowy   w trybie art. 384 Kodeksu cywilnego pomiędzy:
J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb Nadrzeczna 29 NIP: 5661019625 KRS: Polska
zwany w dalszej części umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem” reprezentowana przez:
Krystyna Czaplicka-Kutryb
oraz
home.pl Spółką Akcyjną z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000431335, zarejestrowaną pod numerem NIP:
8522103252, REGON: 811158242, kapitał zakładowy w kwocie: 1 233 400,00 PLN opłacony w całości, zwaną w dalszej
części umowy „Podmiotem przetwarzającym” przetwarzania danych osobowych jako administrator danych osobowych

1. Jakie Państwa dane osobowe przetwarza J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb (sklep www.rzymskiezakupy)?

www.rzymskiezakupy.pl zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływie tych danych oraz o zniesieniu dyrektywy 95/46/ES (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, zwane dalej „Rozporządzeniem”), a także zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych przetwarza dane osobowe, które Państwo udostępniają www.rzymskiezakupy.pl w związku z zakupem towaru lub korzystaniem z usług (np. w ramach zamówienia towaru w sklepie internetowym, zapisując się do newslettera na www.rzymskiezakupy.pl czy przy reklamacji towaru za pośrednictwem call center). Chodzi o następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres zameldowania albo doręczenia
 • Hasło w postaci zaszyfrowanej

J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb (www.rzymskiezakupy.pl )dalej przetwarza Państwa dane, które pozyskuje przy zakupie towaru albo kiedy Państwo korzystają z jego usług. Chodzi o następujące dane:

 • Adres IP
 • Pliki cookies
 • Dane o przeglądarce i urządzeniu
 • Dane geograficzne
 • Dane dotyczące dokonanych zakupów (tj. np. rodzaj, cena towaru, data zakupu, dane o stanie konta klienta)
 • Ewentualnie inny identyfikator online

J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb (www.rzymskiezakupy.pl) przetwarza powyższe dane osobowe wyłącznie w niżej wymienionych celach i w zakresie oraz czasie koniecznym do wypełnienia określonych celów.

2. W jakich celach i na podstawie jakich tytułów prawnych J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb (sklep www.rzymskiezakupy.pl przetwarza Państwa dane osobowe?

 • Przetwarzanie danych osobowych w związku z zakupem towaru w sklepie internetowym
  • Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia umowy kupna i następnie jej realizacji, dostawy zamówionego towaru, a także w związku z wypełnianiem ustawowych obowiązków podatkowych.
  • W przypadku tworzenia zamówienia J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb (sklep www.rzymskiezakupy.pl ) gromadzi i przetwarza następujące Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, adres zameldowania albo adres doręczenia, numer telefonu, adres e-mail. Udostępnienie tych danych osobowych jest podstawowym warunkiem zawarcia lub zmiany umowy kupna, przy czym pozyskanie danych osobowych służy przede wszystkim Państwa jednoznacznej i wyraźnej identyfikacji, a w dalszej kolejności do skontaktowania się z Państwem w celu dostarczenia zamówionego towaru.
 • Przetwarzanie danych osobowych w związku z rozpatrywaniem sugestii, pytań i reklamacji
  • Tytułem prawnym do przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie przez J&K TEAM Krystyna Czaplicka -Kutryb (sklep www.rzymskiezakupy.pl) obowiązków umownych i prawnych. W związku z rozpatrywaniem reklamacji J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb przetwarza dane osobowe także w celu ochrony swoich uzasadnionych interesów na wypadek zaistnienia ewentualnego sporu w związku z reklamacją.
  • Podczas rozpatrywania reklamacji J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb gromadzi i przetwarza następujące Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, adres zameldowania albo adres doręczenia, numer telefonu, adres e-mail, historia transakcyjna zamówień, dane dotyczące zamówionego towaru, 
 • Przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem konta klienta
  • Kiedy zarejestrują się Państwo jako użytkownik www.rzymskiezakupy.pl , J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb przetwarza Państwa dane osobowe w celu prowadzenia konta klienta. Tytułem prawnym do przetwarzania danych jest realizacja umowy, lub postępowanie w celu zawarcia umowy kupna, dostawy zamówionego towaru, wiążącej się z tymi czynnościami komunikacji, a także wypełnianie ustawowych obowiązków podatkowych.
  • W przypadku prowadzenia konta klienta J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb gromadzi i przetwarza następujące dane podmiotu danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zameldowania albo adres doręczenia, hasło w postaci zaszyfrowanej, informacje profilowe takie jak wiek i płeć, dane dotyczące zrealizowanych zamówień (tj. np. rodzaj i cena towaru, data zakupu, dane o stanie konta klienta).
 • Przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki newsletterów (informacji handlowych)
  • W przypadku gdy zarejestrują Państwo swój adres e-mail w celu otrzymywania newsletterów, J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb będzie przetwarzał następujące Państwa dane osobowe: adres e-mail na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania e-maili ofertowych i innych informacji handlowych za pośrednictwem środków elektronicznych zgodnie z Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422). J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb zacznie przetwarzać Państwa dane osobowe dopiero w momencie, gdy Państwo zarejestrują swój adres e-mail na www.rzymskiezakupy.pl  w celu otrzymywania newsletterów, a następnie dokończą procedurę rejestracji w otrzymanej wiadomości e-mail. Jeśli rejestracja nie zostanie ukończona w wyżej przedstawiony sposób, Państwa adres e-mail zostanie niezwłocznie usunięty.
  • W przypadku aktualnych klientów www.rzymskiezakupy.pl J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb  może przetwarzać następujące ich dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail dla realizacji przedstawionych wyżej prawnie usprawiedliwionych celów.
 • Przetwarzanie danych osobowych klientów za zgodą do celów marketingowych i handlowych
  • W przypadku gdy Państwo wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych i handlowych, J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, płeć, wiek, adres e-mail, numer IP i powiązana z nim lokalizacja, dane pozyskane z plików cookies i podobnych technologii, dane dotyczące dokonanych zakupów, dane o przeglądarce i ewentualnie inne identyfikatory online, przede wszystkim w celu stworzenia właściwej oferty towarów i usług sklepu www.rzymskiezakupy.pl - firmy J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb albo stron trzecich, a także w związku z zwróceniem się do klienta za pośrednictwem wszelkich środków reklamy internetowej oraz w formie komunikacji elektronicznej służącej do przesyłania spersonalizowanych e-maili ofertowych, reklamy ukierunkowanej i innych informacji handlowych wysyłanych za pośrednictwem środków elektronicznych zgodnie z Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
 • Użycie plików cookies i analiza stron internetowych
  • W przypadku gdy korzystają Państwo ze strony internetowej www.rzymskiezakupy.pl , wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie plików cookies, których J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb używa na swojej stronie w celu ulepszenia jej działania, oceny ruchu na niej i w celu optymalizacji działań marketingowych, tj. reklamowania oferowanego towaru na podstawie oceny Państwa zainteresowania towarem.

Czym są cookies?

Cookies są małymi plikami danych, które odwiedzona strona internetowa wysyła do Państwa przeglądarki, a ta zapisuje je w Państwa komputerze. Ogólnie służą one do rozróżniania poszczególnych użytkowników. Użytkownik jednak nie jest na podstawie tych informacji identyfikowalny. Cookies pomagają zapamiętywać Państwa aktywność i preferencje w określonym czasie, aby nie musieli Państwo ich ponownie wprowadzać, kiedy Państwo wracają na stronę internetową lub przechodzą z jednej strony internetowej na inną.

Do czego używamy cookies?

Cookies pomagają Państwu wygodniej dokonywać zakupów i w prosty sposób przeglądać strony internetowe. Cookies przede wszystkim służą do:

 • Zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania naszych stron internetowych, aby było możliwe jak najprostsze dokończenie procesu zamówienia towaru;
 • Zapewnienia bezpiecznego logowania, do weryfikacji użytkowników, do zapobiegania wykorzystaniu danych logowania przez osoby nieuprawnione oraz do ochrony danych użytkownika przed dostępem nieautoryzowanych stron;
 • Zapisania danych logowania naszych klientów, dzięki czemu nie muszą ich za każdym razem ponownie wprowadzać;
 • Zapamiętywania zawartości koszyka zakupowego;
 • Dostosowywania wyglądu stron internetowych do preferencji i potrzeb użytkowników;
 • Analizy ruchu na stronie, zachowań, preferencji i zainteresowań użytkowników;
 • Dostosowywania reklamy towaru do zainteresowań użytkowników.
Nasza strona internetowa www.rzymskiezakupy.pl  korzysta z cookies, które pod względem ich trwałości można podzielić na dwa podstawowe typy: tymczasowe pliki cookie, tzw. cookies sesyjne, które pozostają zapisane w Państwa urządzeniu wyłącznie do momentu zakończenia sesji przeglądarki, i trwałe pliki cookie, tzw. cookies stałe, które pozostają zapisane w Państwa komputerze dłużej. Tymczasowe cookies umożliwiają przechowywanie informacji przy przechodzeniu z jednej podstrony internetowej na drugą i eliminują konieczność ponownego wprowadzania niektórych danych. Gdy tylko przeglądarka zostanie zamknięta, następuje ich usunięcie z Państwa urządzenia. Cookies stałe pomagają identyfikować Państwa komputer, kiedy ponownie odwiedzą Państwo naszą stronę internetową, jednakże uniemożliwiają jakąkolwiek identyfikację Państwa osobiście.

 

Według funkcji cookies dzielą się na:

 • konwersyjne, które umożliwiają analizowanie działania różnych kanałów sprzedażowych;
 • trackingowe (śledzące), które w połączeniu z konwersyjnymi pomagają analizować działanie różnych kanałów sprzedażowych;
 • remarketingowe, które umożliwiają nam personalizację treści reklam i ich właściwe ukierunkowanie;
 • analityczne, które pomagają nam zwiększyć wygodę użytkowania naszej strony dzięki temu, że rozumiemy, w jaki sposób użytkownicy z niej korzystają;
 • niezbędne, które są ważne dla podstawowych funkcjonalności strony.

Niektóre cookies mogą gromadzić informacje, które następnie są wykorzystywane przez strony trzecie i które np. bezpośrednio wspierają nasze działania reklamowe (tzw. cookies podmiotów trzecich). Na przykład informacje o produktach kupowanych przez osoby odwiedzające nasze strony mogą być wyświetlane przez agencję reklamową, abyśmy mogli lepiej przystosować wyświetlanie internetowych bannerów reklamowych na wyświetlanych przez Państwa stronach internetowych. Na podstawie tych danych jednak nie jest możliwa jakakolwiek identyfikacja Państwa osobiście.

Zgoda na wykorzystywanie cookies i jej odwołanie

Korzystając z niniejszych stron internetowych, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie cookies. Zgoda na wykorzystywanie cookies jest dobrowolna. W przypadku gdy nie wyrażają Państwo zgody na gromadzenie niektórych albo wszystkich plików cookies, mogą Państwo zapobiec ich gromadzeniu poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki w niżej przedstawiony sposób. Niemniej jednak kiedy Państwo to zrobią, mogą być Państwo zmuszeni do dokonywania zmian niektórych ustawień manualnie za każdym razem, kiedy Państwo odwiedzą nasze strony internetowe, a niektóre usługi i funkcje mogą nie działać.

Przeglądarka Internet Explorer Chrome Firefox
Dezaktywacja cookies 1. W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe”.
2. Następnie wybierz kartę „Prywatność”.
3. Aby zablokować wszystkie cookies, przesuń suwak na górę.
4. Zatwierdź ustawienia, klikając przycisk „OK”.
1. W menu „Ustawienia” wybierz opcję „Zaawansowane”.
2. W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij „Ustawienia treści”.
3. Kliknij „Pliki cookie”.
4. Dezaktywuj przełącznik przy opcji „Zezwalaj witrynom na zapis i odczyt danych w plikach cookie”.
1. Naciśnij przycisk menu i wybierz „Opcje”.
2. Wybierz panel „Prywatność i bezpieczeństwo”
3. Z menu rozwijanego elementu „Program Firefox” wybierz opcję „będzie używał ustawień użytkownika” 
4. Odznacz pole „Akceptowanie ciasteczek”.
Usunięcie cookies 1. W menu urządzenia wybierz opcję „Bezpieczeństwo”, a następnie kliknij „Usuń historię przeglądania”.
2. Zaznacz pole wyboru „Pliki cookie i dane witryn internetowych”
3. Kliknij na przycisk „Usuń”.
1. W menu „Historia” kliknij „Wyczyść dane przeglądania”.
2. Zaznacz pole „Pliki cookie i inne dane strony”.
3. Kliknij przycisk „Wyczyść dane”.
1. Naciśnij przycisk menu, a następnie wybierz opcję „Historia”.
2. Wybierz opcję „Wyczyść historię przeglądania”. 
3. Wybierz „Wszystko” w oknie „Okres do wyczyszczenia”.
4. Rozwiń listę szczegółów, klikając „Szczegóły” i zaznacz pole „Ciasteczka”, a następnie kliknij przycisk „Wyczyść”.

3. W jakim okresie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

 • J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb przetwarza Państwa dane osobowe w przypadku zakupu towaru w sklepie internetowym w okresie realizacji zawartej umowy, dalej w okresie niezbędnym do zabezpieczenia wzajemnych praw i obowiązków wynikających z umowy, następnie w okresie dwóch lat od dnia upłynięcia okresu gwarancji na towar dla realizacji prawnie usprawiedliwionych celów J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb (zobacz wyżej). Wystawione dokumenty podatkowe zgodnie z postanowieniem Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535), są archiwizowane przez okres 10 lat od ich wystawienia. Ze względu na konieczność wykazania powodu prawnego wystawienia dokumentów podatkowych, przez okres 10 lat od dnia dokonania zamówienia przez klienta archiwizowane są także zamówienia.
 • W przypadku gdy J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb przetwarza dane osobowe na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych albo na wysyłanie informacji handlowych za pośrednictwem środków elektronicznych zgodnie z Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), dane osobowe będą przetwarzane przez okres pięciu lat albo dotąd, aż Państwo nie odwołają zgody. Jeśli Państwo odwołają swoją zgodę, nie dotyczy to przetwarzania Państwa danych osobowych przez J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb w innych celach i na podstawie innych tytułów prawnych, zgodnie z niniejszą Informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

4. Kto będzie miał dostęp do Państwa danych osobowych?

Oprócz J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb i zatrudnionych w nim osób, dane osobowe dla realizacji opisanych wyżej celów mogą być przetwarzane także przez partnerów J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb - np. home.pl  J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb starannie wybiera partnerów zewnętrznych, którzy jako administratorzy danych mogą przetwarzać Państwa dane osobowe, i powierza dane osobowe wyłącznie tym partnerom, którzy gwarantują odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne, aby nie mogło dojść szczególnie do przypadkowego albo niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany bądź nieuprawnionego udostępnienia przekazywanych, zapisanych albo w jakikolwiek inny sposób przetwarzanych danych.

Podmiotami, które mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych, są albo mogą w przyszłości być:

 • osoby, które zapewniają dla J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb i sklepu www.rzymskiezakupy.pl  obsługę techniczną określonych usług, albo dostawcy technologii, które J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb wykorzystuje do tych usług (typowo programistyczne albo inne usługi wsparcia technicznego, usługi serwerowe, rozsyłanie e-maili, usługi związane z pomiarem ruchu na naszych stronach i dostosowywanie ich zawartości do preferencji użytkowników);
 • osoby, które dla J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb obsługują wysyłkę towarów do klientów;
 • osoby, które na stronach internetowych J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb ( www.rzymskiezakupy.pl ) mają umieszczone elementy umożliwiające gromadzenie danych osobowych albo śledzenie zachowań użytkowników tych stron (zwykle w tzw. postaci spseudonimizowanej, zatem bez możliwości pozyskania bezpośrednich danych identyfikacyjnych), tj. przede wszystkim osoby przeprowadzające za pośrednictwem cookies analizę ruchu na naszych stronach internetowych oraz operatorzy systemów reklamowych w związku z reklamą ukierunkowaną tworzoną na podstawie danych o dokonanych zakupach i danych pozyskanych z plików cookies (w tym z remarketingu).

J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb dalej ma obowiązek przekazywać niektóre Państwa dane zgodnie z obowiązującymi przepisami np. podmiotom administracji publicznej, sądom albo organom ścigania w związku z ewentualnym sądowym postępowaniem administracyjnym, cywilnym i karnym.

5. Jakie mają Państwo prawa w stosunku do przetwarzania danych osobowych przez J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb (sklep www.rzymskiezakupy.pl)?

Jako podmiot danych mają Państwo w stosunku do swoich danych osobowych następujące prawa:

 • Prawo do odwołania w dowolnym momencie swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody, tj. np. zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych i handlowych; przetwarzanie danych z plików cookies można uniemożliwić za pomocą ustawień Państwa przeglądarki internetowej);
 • Prawo do dostępu do danych osobowych (prawo do żądania informacji, czy dane osobowe, które Państwa dotyczą, są albo nie są przetwarzane przez J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb, a tym samym mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do tychże danych osobowych i innych informacji zgodnie z art. 15 Rozporządzenia);
 • Prawo do przeniesienia danych (prawo do uzyskania danych osobowych, które Państwa dotyczą, w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi; także prawo do tego, aby dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe);
 • Prawo do poprawy (prawo do żądania, aby J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb niezwłocznie poprawił nieprawidłowe dane, które Państwa dotyczą);
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (prawo do żądania, aby J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb ograniczył przetwarzanie, m.in. w przypadku gdy z tytułu wykonywania swojego prawa do poprawy J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb odpowiada za sprawdzanie prawidłowości danych; albo w razie gdyby J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb przetwarzał dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, ale nie żądają Państwo ich usunięcia);
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do żądania, aby J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb niezwłocznie usunął Państwa dane, m.in. gdy dane osobowe już nie są potrzebne do celów, w których zostały zgromadzone, albo jeśli Państwo odwołali zgodę, na której podstawie dane osobowe były przetwarzane przez J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb i nie istnieje żaden inny tytuł prawny do ich przetwarzania; bądź też w razie gdyby J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb przetwarzał dane osobowe w sposób niezgodny z prawem);
 • Prawo do wyrażenia sprzeciwu (prawo do żądania, aby J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb zaprzestał przetwarzania Państwa danych osobowych dla realizacji prawnie usprawiedliwionych celów);
 • Prawo do zwrócenia się ze swoim wnioskiem do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. (https://www.giodo.gov.pl).

6. Jak mogą Państwo skontaktować się z J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb?

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie do przetwarzania Państwa danych osobowych lub korzystania z wyżej wymienionych praw mogą Państwo zwrócić się do J&K TEAM Krystyna Czaplicka-Kutryb pisemnie na adres ul. Nadrzeczna 29 06-400 Ciechanów  lub pod nr tel. 797121258, albo na adres e-mail rzymskie.zakupy@wp.pl 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

                              Telefon: 797121258

   Kontakt, zamówienia telefoniczne, pytania

            (codziennie od 6.00-22.00):

                +48797121258

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl